Czym jest medytacja?

Medytacja to słowo bardzo ogólne. Zazwyczaj, gdy mówimy o medytacji, większości ludzi pojawia się w głowie wizja mnichów siedzących w klasztorach i jaskiniach tybetańskich. Jednakże słowo medytacja ma dużo szersze znaczenie.

Choć wielu osobom medytacja kojarzy się z buddyzmem, to istnieją różne rodzaje medytacji w wielu kręgach kulturowych i wyznaniowych. Czym zatem z definicji jest medytacja?

Definicja

Wikipedia definiuje medytację jako

„praktyki polegające na ćwiczeniu umysłu lub wprowadzaniu się w odmienny stan świadomości dla uzyskania jakiegoś dobroczynnego skutku, albo aby umysł uznał treść odmiennego stanu bez identyfikowania się z nim lub jako cel sam w sobie”.

Wikipedia

Taka definicja sprawia, że można ogromną liczbę technik do pracy z myślami i umysłem nazwać medytacją.

Zerknijmy, jak definiują medytację inne popularne źródła. Słownik Języka Polskiego PWN określa ją jako głębokie rozważanie jakiegoś problemu. Wspomina także, że w religiach i systemach filozoficznych jest to wprowadzenie umysłu w stan najwyższego skupienia, którego celem jest samopoznanie, samodoskonalenie, kontakt z Bogiem lub będące celem samym w sobie. Zatem mamy bardzo podobną definicję do poprzedniej. Jednak na tym podobieństwa się kończą, bo zaraz potem okazuje się, że medytacja to także wiersz liryczny o charakterze refleksyjnym, a także utwór prozą poświęcony rozmyślaniom o męce Chrystusa.

Z tą definicją nasze pojęcie zyskuje dodatkowo charakteru lingwistycznego i katolickiego. Na tym jednak nie koniec. Jeśli przy okazji wizyty na stronie PWN zerkniemy w Encyklopedię, naszym oczom ukażą się dodatkowo informacje, że medytacja to w podstawowym znaczeniu rozmyślanie o zagadnieniach ogólnych lub abstrakcyjnych. Oprócz tego w psychologii jest to:

„proces modulowania strumienia świadomości zwróconej ku przedmiotowi medytacji za pomocą szeregu technik o charakterze psychicznym (nie tylko intelektualnym) bądź praktyk psychiczno-cielesnych (np.: manipulacji oddechem, przyjmowania określonych pozycji ciała, monotonnych albo ekstatycznych śpiewów lub recytacji itd.), wiodący w zamierzeniu do maks. koncentracji świadomości i poznawczego wglądu w istotę przedmiotu medytacji; w przeciwieństwie do kontemplacji medytacja jest procesem aktywnym, w którym mogą być również wykorzystywane wyrafinowane techniki manipulowania procesami emocjonalnymi, techniki wizualizacyjne oraz projekcyjne”.

Encyklopedia PWN

Uff, długie i trudne zdanie, ale świetnie przedstawia to, co mam na myśli, gdy stosuję słowo „medytacja”.

To jednak nie koniec. Encyklopedia PWN wskazuje także znaczenie słowa w ujęciu religioznawstwa. Owa definicja mówi o tym, że czas przeznaczony na modlitwy i rozmyślania religijne, to właśnie medytacja, która niejednokrotnie jest wykorzystywana do wzbudzania stanów mistycznych.

Jak widzisz, słowo medytacja ukrywa wiele znaczeń. Warto przy okazji rozmowy o niej doprecyzować pytaniem: jaka medytacja? Na tej witrynie będę się tym słowem odnosił do znaczenia psychologicznego i buddyjskiego. Dlaczego? Bo takie medytacje mają już potwierdzone naukowo pozytywne działanie na nasz umysł i ciało. O tym jednak opowiem Ci w przyszłych artykułach.

Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Medytacjahttps://sjp.pwn.pl/szukaj/medytacja.htmlhttps://encyklopedia.pwn.pl/haslo/medytacja;4009136.html