Czym jest biohacking?

Na pewno słyszałeś o hackowaniu (ang. hacking). O biohackingu już nie koniecznie. W Polsce wciąż jest to jeszcze mało popularna dziedzina, choć jej pasjonatów nie brakuje. Jedna z popularnych definicji mówi, że biohacking to sztuka i nauka zmieniania środowiska wokół i wewnątrz siebie, w celu osiągnięcia większej kontroli nad własną biologią.

„Biohacking is the art and science of changing the environment around you and inside you, so you have more control over your own biology”.

Dave Asprey

Innymi słowy, jako biohacker, traktuję swoje ciało jako złożony system, czarną skrzynkę, którego zrozumienie i funkcjonowanie poznaję poprzez wprowadzanie parametrów wejściowych i sprawdzanie wyniku, jaki zwraca. Posługuję się przy tym zdrowym rozsądkiem, nauką, logiką i rozmaitymi technikami pomiarowymi.

Czy entuzjasta biohackingu to cyborg?

Popularna prasa często myli pojęcie biohackingu z rozszerzaniem funkcji organizmu poprzez implanty mechaniczne i elektroniczne. To sprawia, że w wyobrażeniach często występuje obraz biohackera jako cyborga z mechaniczną ręką i anteną wystającą z głowy.

To błędny pogląd. Biohacker jest świadomy ogromnego potencjału, który już posiadamy i dąży jedynie do jego osiągnięcia. Środkami w tym celu są przede wszystkim nieinwazyjne metody:

  • dieta i suplementacja,
  • trening i ruchu,
  • praktyki regeneracyjne i medytacyjne,
  • wykorzystanie biochemii i hormezy.

Lista wydaje się dość banalna. Gdy jedna zagłębiamy się w każdą z tych dziedzin, otwierają się przed nami ogromne możliwości wykorzystania niesamowite odkryć naukowych. Zatem biohacking to też wykorzystanie najnowszych odkryć naukowych z różnych dziedzin do tworzenia najlepszych wersji nas samych.

Istnieje również pogląd, że biohacking to głównie techniki takie jak manipulacje genetyczne i zaawansowane techniki medyczne, a wspomniane wyżej podejście to tylko „zdrowy styl życia”. Osobiście jednak bardziej przemawia do mnie definicja Dave’a przytoczona na początku tego artykułu. Zgodnie z tą definicją każda zmiana, jaką wprowadzasz w życiu, która prowadzi do zwiększenia kontroli nad swoją biologią i zwiększania swojego potencjału to pojedynczy akt biohackingu. A ponieważ Dave jest osobą, która jako pierwsza rozpoczęła aktywne promowanie biohackingu i robi to aktywnie do dzisiaj, myślę, że zasługuje na pierwszeństwo w określeniu definicji tego słowa. 😉